Partybussen – skal du booke hos en af de bedste ?

Partybussen der overgår alle partybusser.

Kontaktoplysninger
Copenhagen Partybus
Vasbygade 18
2450 København SV

Telefonnummer: +45 44 14 74 74
E-mail: info@copenhagenpartybus.dk
CVR: 40198180

Beskeden skal indholde følgende:

  • Navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Dato / Tid
  • Start adresse / Slut adresse
  • Antal personer
  • Tema for turen
  • ønsker eller kommentarer
Partybussen, du vil synes om

Partybussen, der ligger i den dyre ende af skalaen. Man siger, at pris og kvalitet hænger sammen. Det er også gældende for vores partybusser. Vi er lidt dyrere end vores konkurrenter men, vores partybusser er også bygget i en højere kvalitet.

Indretning

Den lækre hesteskoformede sofalounge, som begge partybusser har, kan danne rammen for en hyggetur med kollegerne eller vennerne.

Det sænkede gulv kan I danse på.

De høje borde kan I stå og hygge ved – så når I træder ind i en af vores partybusser, så er det som om, I kommer ind i jeres helt eget lokale.

I partybussen er der lukket af ud til chaufføren med en væg, hvor der er en dør i.

Begge partybusser er udstyret med 65” tv, hvor der kører et lækkert lystema, der skaber en ultimativ stemning i bussen sammen med det øvrige lys.

Turen

Transporten bliver en del af din fest eller event, hvis du bruger Copenhagen Partybus.

Vores personale i vores partybusser sørger for at spille musik for jer på turen.

De er meget gode til at spotte, hvilken type musik I ønsker. I kan dog også selv komme med en playliste, hvis i foretrækker det.

Partybussen kører hen til Tolboden, Den lille Havfrue, Operaen eller andre smukke steder, hvor I gerne vil køres hen.

Det er jer, der bestemmer, hvor vi skal køre – dog under forudsætning af, at bussen kan komme til og fra uden problemer.

Affald

Vi vil rigtig gerne være et selskab, som beboerne de steder, hvor vi kører, synes om. Derfor sørger vi for at bortskaffe jeres affald, så det ikke ved et uheld, kommer til at flyde i gaderne. Vi containere i garagen til affald, som bortskaffes af en renovatør.

Prisforespørgsel

Vilkår og handelsbetingelser

1. Kunden er indforstået med at de ydelser Copenhagen Partybus leverer, udelukkende dækker de ydelser der fremkommer på fremsendte faktura.

2. Tilbud

2.1 Har Copenhagen Partybus afgivet tilbud på ydelser, er tilbuddet gældende såfremt bussen er ledig på det pågældende tidspunkt, når tilbuddet bekræftes.
2.2 Såfremt den i tilbuddets angivne leveringstid ikke kan opretholdes grundet andre tilkomne ordrer, kan der tilbydes en anden dato eller tidspunkt for ydelsen. Såfremt der ikke nås til enighed forbeholder Copenhagen Partybus sig ret til helt, eller delvist at fratræde tilbuddet.
2.3 Har Copenhagen Partybus afgivet tilbud, er Copenhagen Partybus ikke bundet af tilbuddet, før der er afgivet skriftlig bekræftelse på dette.

3. Købers betalingsbetingelser

3.1 Ved bestilling af Copenhagen Partybus erlægges 25% af aftalens fulde beløb.
3.2 Den resterende rate på 75% af det fulde beløb skal være indbetalt senest 14 dage inden turens afvikling.

4. Ikke rettidig betaling

4.1 Såfremt køber ikke overholder ovenstående betalingsbetingelser anser Copenhagen Partybus aftalen for ophævet.

5. Købers ophævelsesbeføjelser

5.1 Ved aflysning fra købers side tilbagebetales depositum ikke.
5.2 Ved aflysning mindre end 14 dage før kørslen skal beløbet for kørslen betales fuldt ud.

6. Levering

6.1 Ved bestilling af Copenhagen Partybus oplyses henholdsvis en start og slut adresse, adresserne er bindende og kan ikke umiddelbart ændres.
6.2 Copenhagen Partybus tager forbehold for driftsstop, har bussen tekniske problemer der bevirker aflysning fra Copenhagen Partybus’ side tilbagebetales det fulde beløb køber har erlagt.
6.3 Copenhagen Partybus tager forbehold for vejrforhold, det er til enhver tid Copenhagen Partybus der vurderer om udkørsel anses for værende forsvarligt. Hvis vejrforhold bevirker aflysning fra Copenhagen Partybus’ side tilbagebetales det fulde beløb køber har erlagt.

7. Specielle forhold

7.1 Ved beskadigelse af bus eller bussens inventar fra købers side hæfter køber for det fulde beløb.
7.2 Ved opkast eller lignende opkræves DKKR 1.000,-
7.3 Ting der bortkommer eller beskadiges i bussen erstattes ikke.
7.4 For personer under 18 år serveres udelukkende alkoholfri drikke.
7.5 Såfremt der medbringes og opsættes udsmykning i bussen skal dette fjernes af kunden, inden turens afslutning. Såfremt dette ikke sker forbeholder Copenhagen Partybus sig retten til at opkræve DKKR 500,00 for ekstra rengøring.

Vores største ønske er, at give jer en rigtig god oplevelse. Vi har ikke mange regler men, der er få. I må ikke ryge eller tage stoffer i partybussen.
Overholdes denne regel ikke, ser vi os nødsaget til at stoppe festen.