Copenhagen Partybus –  de bedste partybusser på markedet

Copenhagenpartybus har busser, der er ombygget fra fabrikken. De eneste busser, der aldrig har kørt som andet end partybus.

Copenhagenpartybus Booking

Copenhagenpartybus beskeden skal indeholde oplysninger om :

Dato og tidspunkt for kørslen, start adresse, slut adresse, antal personer, tema for turen og dit telefonnummer.

Du kan også ringe på 26 35 02 01Copenhagenpartybus

Copenhagenpartybus kører i København og resten af Sjælland. 

Når vi giver en pris dækker det bus, chauffør, den person vi altid har med på turen, der spiller musik for jer, bortskaffelse af affald samt rengøring efter forventet tilsmudsning.

Ved kørsel indenfor København City er prisen for den første time fredag, lørdag samt aftenen før en helligdag 5000,00 ex. moms. Prisen på andre tidspunkter er 4000,00 ex. moms.

Prisen for den efterfølgende påbegyndte hele time er 1500,00 ex. moms

Kørsel i Danmarks fedeste partybusser.

Vores busser er af mærket Iveco Iris Bus Arway. Vores busser er indregistreret i hhv. 2010 og 2011.

Ombygningen til partybus er sket umiddelbart efter produktion af bussen.

Partybus i København skal være godkendt til at køre i miljøzone.  Vores partybusser er godkendt til at køre i miljøzoner.

Indretning

De er indrettet specielt for at skab en ultimativ oplevelse under kørslen – men lækkert interiør, lyd og lys..

Hvor mange kan man være ?

Du kan medbringe op til 50 gæster i vores partybus. De er godkendt til 50 personer. Vi anbefaler dog max 40-45 personer.

Hvad kan busserne bruge til ?

Firmafest eller julefrokost, hvor vi henter jer ved virksomheden og kører jer til jeres event for eksempel Walmanns , Bar Jacobsen eller, hvor I måtte have lyst til.

Brylluppet.  Vi har hentet bryllupsgæster ved kirken og kørt gæsterne til restauranten, hvor brylluppet skulle holdes. Kobberbryllup, sølvbryllup ….

Fødselsdage . Om det er 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 etc. års fødselsdag, så får gæsterne en oplevelse, hvis festen starter i Copenhagen Partybus.

Konfirmation. Det er som regel meget få gæster, der kan være i kirken. Vi har hentet gæsterne på stedet, hvor festen skulle holdes og, kørt dem til kirken, så konfirmanden blev modtaget af alle gæster uden for kirken.

Polterabend. Begge busser har en polestang.

Vilkår og handelsbetingelser

1. Kunden er indforstået med at de ydelser Copenhagen Partybus leverer, udelukkende dækker de ydelser der fremkommer på fremsendte faktura.

2. Tilbud

2.1 Har Copenhagen Partybus afgivet tilbud på ydelser, er tilbuddet gældende såfremt bussen er ledig på det pågældende tidspunkt, når tilbuddet bekræftes.
2.2 Såfremt den i tilbuddets angivne leveringstid ikke kan opretholdes grundet andre tilkomne ordrer, kan der tilbydes en anden dato eller tidspunkt for ydelsen. Såfremt der ikke nås til enighed forbeholder Copenhagen Partybus sig ret til helt, eller delvist at fratræde tilbuddet.
2.3 Har Copenhagen Partybus afgivet tilbud, er Copenhagen Partybus ikke bundet af tilbuddet, før der er afgivet skriftlig bekræftelse på dette.

3. Købers betalingsbetingelser

3.1 Ved bestilling af Copenhagen Partybus erlægges 25% af aftalens fulde beløb.
3.2 Den resterende rate på 75% af det fulde beløb skal være indbetalt senest 8 dage inden turens afvikling.

4. Ikke rettidig betaling

4.1 Såfremt køber ikke overholder ovenstående betalingsbetingelser anser Copenhagen Partybus aftalen for ophævet.

5. Købers ophævelsesbeføjelser

5.1 Ved aflysning fra købers side tilbagebetales depositum ikke.
5.2 Ved aflysning mindre end 14 dage før kørslen skal beløbet for kørslen betales fuldt ud.

6. Levering

6.1 Ved bestilling af Copenhagen Partybus oplyses henholdsvis en start og slut adresse, adresserne er bindende og kan ikke umiddelbart ændres.
6.2 Copenhagen Partybus tager forbehold for driftsstop, har bussen tekniske problemer der bevirker aflysning fra Copenhagen Partybus’ side tilbagebetales det fulde beløb køber har erlagt.
6.3 Copenhagen Partybus tager forbehold for vejrforhold, det er til enhver tid Copenhagen Partybus der vurderer om udkørsel anses for værende forsvarligt. Hvis vejrforhold bevirker aflysning fra Copenhagen Partybus’ side tilbagebetales det fulde beløb køber har erlagt.

7. Specielle forhold

7.1 Ved beskadigelse af bus eller bussens inventar fra købers side hæfter køber for det fulde beløb.
7.2 Ved opkast eller lignende opkræves DKKR 1.000,-
7.3 Det er ikke tilladt at medbringe og indtage madvarer, chips etc.
7.4 Ting der bortkommer eller beskadiges i bussen erstattes ikke.
7.5 For personer under 18 år serveres udelukkende alkoholfri drikke.
7.6 Såfremt der medbringes og opsættes udsmykning i bussen skal dette fjernes af kunden, inden turens afslutning. Såfremt dette ikke sker forbeholder Copenhagen Partybus sig retten til at opkræve DKKR 500,00 for ekstra rengøring.

På turen

Vi sørger altid for at spille musik for jer. Vores bus har en sofalounge, polestang, lysanlæg, lydanlæg, røgmaskine, en bar hævet over dansegulvet.

I må gerne medbringe egne drikkevarer i vores partybus men, det må kun være dåser og plastflasker.

Lidt praktik

Vores partybus er udstyret med tachnograf til registrering af køre-hviletid.

Vores største ønske er, at give jer en rigtig god oplevelse. Vi har ikke mange regler men, der er nogle. I må ikke ryge eller tage stoffer, mad og, snacks må heller ikke nydes.

Læs mere om vores partybus

Copenhagen Partybus anbefaler  Charlotte Schou Strip & event. Hvis du ønsker events ombord på bussen booker du direkte hos Charlotte.